ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

06/01/2017

Ἡ Ἑ­νω­μέ­νη Ρω­μη­ο­σύνη μὲ τὶς μι­κρὲς της δυ­να­τό­τη­τες προ­σπα­θεῖ νὰ προ­βάλ­λη τὶς ἀ­ξίες τοῦ Γένους μας ἀλ­λὰ καὶ πρό­σω­πα ποὺ […]

15/12/2016

Ὁ βίος τοῦ ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου εἶναι τὸ νέο πόνημα τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» ποὺ παραδίδει στοὺς ἀναγνῶστες της. Εἶναι […]

15/12/2016

Ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης κατατάσσεται μεταξὺ τῶν μεγάλων μοναστῶν τῆς Παλαιστίνης, ἐξαιτίας τῶν πολλῶν χαρισμάτων του, τῶν θείων ἐνοράσεων […]

09/12/2016

Ὁ πα­τήρ Γε­ώρ­γιος Σκρέ­κας μέ τήν ζω­ή του, ἀλ­λά κυ­ρί­ως μέ τό μαρ­τυ­ρι­κό τέ­λος του, θέ­τει μπροστά μας τό με­γά­λο […]

01/11/2016

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΣΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΙΣΤΟΡΙΟΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΑΝΤΙ  ΠΡΟΛΟΓΟΥ   Στὴν κρί­σι­μη πε­ρί­ο­δο ποὺ δι­α­νύ­ο­με τοῦ ἐ­φη­συ­χα­σμοῦ, τῆς […]

06/07/2016

Επανέκδοση βιβλίου της Ενωμένης Ρωμηοσύνης από τη σειρά Ορθόδοξο Βίωμα. Στο επανεκδοθέν βιβλίο της Ενωμένης Ρωμηοσύνης περιλαμβάνονται κείμενα δημοσιευμένα στο 20ό […]

15/06/2016

Ὁ βί­ος τῶν ὁ­σί­ων Πα­τέ­ρων Παύ­λου καί Ἰ­ω­άν­νου, ἄν καί εἶ­ναι σύν­το­μος, εἶ­ναι πο­λύ ἐν­δι­α­φέ­ρων καί θαυ­μα­στός. Μᾶς δεί­χνει ἕ­ναν […]

09/06/2016

Διαβάστε ολόκληρο το βιβλίο με τίτλο “ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΩΝ ΝΙΝΕΥΪΤΩΝ” απο την Ε.ΡΩ. (κάνοντας […]

27/05/2016

Ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» προσφέρει τὸ παρὸν βιβλίο «Ἀνατομία Οἰκογενειακῶν θεμάτων» ἀπὸ τὴν σειρὰ μὲ τὸν γενικὸ τίτλο: «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ» ὡς […]

26/05/2016

«Στὸν πατέρα μου Ἀντώνιο π΄Χαρ. Παπαδόπουλο, ἐκλεκτὸ τέκνο τῆς Ματσούκας τοῦ Πόντου, ὀφείλω τὰ πάντα. Τὶς μνῆμες του, ποὺ ἐναπέθεσε […]

25/04/2016

Στήν ἄνικμη πνευματικά ἐποχή μας ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δέν μᾶς ἐγκατέλειψε. Ἀνέδειξε θεοφόρους Γέροντες, γιά νά βοηθήσουν τόν λαό […]

03/01/2016

Στὴ σειρὰ «Συναξάρια γιὰ παιδιὰ»  ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» τὸ δεύτερο βιβλίο, ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη μὲ  […]

27/11/2015

Ὁ βίος τοῦ Ὁσιομάρτυρος Στεφάνου τοῦ Νέου εἶναι ὁ δεύτερος-μετὰ τὸν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου τῆς Ἀτρώας- τῆς σειρᾶς Ἄγνωστα […]

08/11/2014

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΑΚΡΗΣ   Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη «ἐπέλεξε νὰ προβεῖ στὴν ἔκδοση ἑνὸς βιβλίου γιὰ ἕνανἥρωα τοῦ 1821, ἑνὸς ἥρωα τῆς […]

15/09/2014

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ΄΄, ΤΟΜΟΣ Α΄, ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ […]

09/12/2013

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΣΕΙΡΑ ΄΄ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ΄΄ ‐ ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΡΩΑΣ  Ὁ  βίος  τοῦ  ὁσίου  Πέτρου  τῆς  Ἀτρώας  ἀποτελεῖ  τήν  ἀρχή  μιᾶς  πολύτομης  σειρᾶς  ἀγνώστων  ἤ  ἐλάχιστα γνωστῶν βίων Ἁγίων ἤ  γνωστῶν  μέν  […]

25/10/2012

  ΤΑ ΝΕΟΤΑΞΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δημητρίου Νατσιοῦ Δάσκαλου  ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ […]

29/03/2012

                                        […]

10/02/2012

ΤΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ «Τα Αγιορειτικά μνημεία της Φύσεως» …. ήτοι τα αιωνόβια εκείνα δένδρα, άτινα συνυπάρχουν απ΄ αιώνων […]