ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


“ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ”

Αναρτήθηκε: 21/01/2012

ΧΕΙΡΟΡΓΑΦΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ