Posts Tagged ‘ΕΡΩ ΤΕΥΧΟΣ 22-23’

Η ιστορική κοινότητα Αμπελακίων μέσα από τις πηγές

Ἀναστασίου Δασταυρίδη, φιλολόγου Τοποθεσία Στὴ «Νεωτερικὴ Γεωγραφία» ὁ Δανιὴλ Φιλιππίδης, ἱερομόναχος, καὶ ὁ Γεώργιος Κωνσταντᾶς, ἱεροδιάκονος, γράφουν: «Ἀμπελάκια, χώρα χριστιανική, […]

Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος 1453-1821

Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ Δρ. Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Μs Φιλοσοφίας Ἡμέρα Δευτέρα 28 Μαΐου 1453, ὁ τελευταῖος μας αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ […]

Ο φωτισμένος κυβερνήτης, ο πιστός Χριστιανός Ιωάννης Καποδίστριας

Κώστα Δ. Κονταξῆ ἐπίκουρου Καθηγητῆ Λαογραφίας Στὶς 14 Σεπτεμβρίου 1831, λίγες μέρες πρὶν τὸ αἷμα του βάψει τὰ σκαλοπάτια τοῦ […]

Η διακυβέρνηση της Ελλάδος από τη βα(ρ)υαρική αντιβασιλεία (1832-1835)

Δημητρίου Γ. Μεταλληνοῦ Δρ. Ἱστορίας, πτ. Θεολογίας καὶ Γερμανικῆς Φιλολογίας Ἡ μελέτη τῆς Ἱστορίας δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ ἀποτελεῖ ἕνα […]

Η συμβολή του Λέοντος του ιατροσοφιστού και του Παύλου Νίκαιας στη διαμόρφωση των ιατρικών αντιλήψεων στον βυζαντινό κόσμο

Μαρίας Χρόνη Δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας Ἡ βυζαντινὴ ἰατρικὴ ἀποτελεῖ τὴ σημαντικὴ γέφυρα γιὰ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἰατρικὴ […]

Η γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων

Ἰωάννη Παπαλαζάρου ἐκπαιδευτικοῦ Οἱ Ἀρχαῖοι Μακεδόνες, ὅπως παραδέχονται σοβαροὶ καὶ ἀντικειμενικοὶ ἱστορικοὶ ἐρευνητές, ἦταν μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες ἑλληνικὲς φυλές, […]

Τα βασικά γνωρίσματα και οι ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας

Ἀντώνη Ἀντωνάκου φιλολόγου, ἱστορικοῦ Οἱ ἰδιότητες αὐτές, πολὺ περιληπτικά, εἶναι οἱ ἑξῆς: 1. Ἡ μόνη γλῶσσα στὸν κόσμο ποὺ ὁμιλεῖται […]

† Μνησθητί Κύριε, ως Αγαθός, της δούλης σου Ελένης Τσίρου (1928-2013)

Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ Ἡ ἐκκλησία μας, ὡς φιλόστοργη μητέρα, παραστέκεται, εὐλογεῖ καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ ὅλα τὰ μέλη της, ποὺ ἀποτελοῦν […]

ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ

Γεωργίου Ἰ. Βιλλιώτη φιλολόγου-θεολόγου Ὑπάρχουν στὸ λεξικὸ ὁρισμένα λήμματα πού, ἂν καὶ ἑρμηνεύωνται ἀπὸ τὸν λεξικογράφο, τὸ σημαινόμενό τους δὲν […]

ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Πηνειὼ Χριστοδούλου Νηπιαγωγοῦ Εἰδικῆς Ἀγωγῆς Στὶς μέρες μας, μὲ τὴν ἁλματώδη πρόοδο τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, θὰ ἀνέμενε κανεὶς […]

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη Ὁμοτίμου καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος δὲν ἀποτελεῖ μερικὸ ἢ τοπικὸ φαινόμενο, […]

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ

Νικολάου Κατσιαβριᾶ Ἡ μητέρα μου εἶναι 80 ἐτῶν. Εἶναι Σαρακατσιάνα καὶ γεννήθηκε σὲ καταυλισμό, ὅπου ζοῦσαν ὡς νομάδες οἱ γονεῖς […]

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΟΘΡΑΞ

Μάρθας Βασιλείου-Ναζλῆ φιλολόγου Εἶναι γνωστὸ τὸ ἔργο τοῦ μεγάλου στρατηλάτη, πολιτικοῦ ὁραματιστῆ καὶ ἐρευνητῆ, Ἀλεξάνδρου τοῦ Μεγάλου, τοῦ Μακεδόνα, καὶ […]

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Δρ. Ἐρατῶς Ζέλλιου – Μαστροκώστα ἐπ. προϊσταμένης Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως Ὁρισμένοι Χαλκιδικεῖς εἶχαν ἰδιαίτερες σχέσεις μὲ τὴν μακεδονικὴ αὐλή, ὅπως ὁ […]

Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ἀλεξάνδρου Κακαβούλη Καθηγητῆ Πανεπιστημίου Ἡ ἔννοια τῆς οἰκογένειας Ὁ τυπικὸς ὁρισμὸς τῆς οἰκογένειας περιγράφει τὴν ὁμάδα προσώπων ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ […]